En reise gjennom Europa

Lindos, Hellas Getty Images: iStock

Europa – et eget kontinent?

Verdensdelen Europa regnes ofte som et eget kontinent, men utgjør egentlig en femdel av det eurasiske landmassivet som strekker seg østover til India og Kina.

Europa består av et sentralt fastland og mange øyer og halvøyer.

Det er Uralfjellene i Russland som danner Europas østgrense. I sør skiller Middelhavet Europa fra Afrika, mens det i vest og nord er Atlanterhavet som danner grensen.