Europas befolkning

Folk på gaten i Roma Getty Images: iStock

Hvorfor vil så mange til Europa i dag?

Industrialiseringen førte til en enorm befolkningsvekst i Europa. Rundt år 1900 var ett av fire mennesker på jorda europeer. Dette til tross for at mange millioner mennesker utvandret fra Europa i løpet av 1800-tallet.

I dag ønsker mange mennesker å komme til Europa. I mange land nær Europa er det krig, mangel på tros- og ytringsfrihet og materiell fattigdom. Mange mennesker i disse landene ønsker derfor å reise til Europa, hvor det er fred, tros- og ytringsfrihet og materiell velstand.