Det aller meste er politikk

Det aller meste er politikk Getty Images: iStock

Politikk angår deg!

Kanskje tenker du ikke over det så ofte, men politiske beslutninger påvirker deg og hverdagen din på uendelig mange områder – fra hvilke fag du har på skolen til hvor ofte bussen går.

Vi velger politikere til å ta både små og store politiske avgjørelser for oss. Politikerne blir valgt inn på tre nivå: i kommunestyrer, på fylkesting og på Stortinget. Hvilket parti ville du stemt på om det var valg i dag?